Mittwoch, 23 November 2016 00:00

Den Chris D´Exelle ass net mei beim Avenir Beggen

Den Chris d'Exelle steet dem Verain aus verschiddenen Grenn net mei zur Verfügung!

Den Avenir Beggen seet dem Chris villmols fier sein Engagement an deenen leschten Joeren an wenscht him alles Guddes fier seng Zukunft!

Partenaires

  fortuna2luna-logologo rollinger4ever2