PUPILLES: AVENIR BEGGEN-SPORTING MERTZIG
PUPILLES: AVENIR BEGGEN-SPORTING MERTZIG
MINIMES: AVENIR BEGGEN-US ESCH 11-0
MINIMES: AVENIR BEGGEN-US ESCH 11-0

CADETS: WEILER/ITZIG-AVENIR BEGGEN 4-2
CADETS: WEILER/ITZIG-AVENIR BEGGEN 4-2
SENIORS: AVENIR BEGGEN-RED-BLACK EGALITE 1-2
SENIORS: AVENIR BEGGEN-RED-BLACK EGALITE 1-2

PROGRAMM VUM WEEKEND
PROGRAMM VUM WEEKEND
VISIT HENRI DUNANT
VISIT HENRI DUNANT

NEI FOTOEN VUN DER BAUSTELL
NEI FOTOEN VUN DER BAUSTELL
FOTOGALERIE
FOTOGALERIE

DEN TRADITIOUNSVERAIN AUS DER STAAT
DEN TRADITIOUNSVERAIN AUS DER STAAT
TEAM SAISON 17-18
TEAM SAISON 17-18