Den Denys Surma wiesselt op Beggen.

 

Den Denys ass een 28 jährigen Ukrainer de vun Trier Ehrang op Beggen wiesselt.

 

Den Denys ass een defensiven Spiller deen bei der Eintracht Treier augebild gouff.

 

Den Denys waerd och den Co-Trainer vum Niki Wagner gin an domadder den Carlo Feipel ersetzen.

Den Carlo Feipel waerd awa an enger aanerer Fonctioun am Verain bleiwen.

 

Mir wenschen dem Denys bonne Chance zu Beggen