Den Matteo Akers verlängert sein Kontrakt zu Beggen.

 

Den Matteo ass een jonken offensiven Spiller aus eiser Jugendformatioun deen seit 2 Joer zum 1 Ekippskader geheiert.